มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) อาการเป็นอย่างไร มีวิธีป้องกันอย่างไรบ้าง

มะเร็งปากมดลูกกลัวอะไร?

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นโรคที่น่ากลัว แต่ถ้ารู้จักการป้องกันและการดูแลสุขภาพที่ดี มะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันและรักษาได้ สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกคือการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งมีการป้องกันโดยการฉีดวัคซีน HPV และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ

HPV ไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูกติดเชื้อได้อย่างไร?

ไวรัส HPV สามารถติดเชื้อได้ผ่านการสัมผัสทางผิวหนังและเยื่อเมือก เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสกับของใช้ส่วนตัวที่มีเชื้อไวรัส HPV อยู่ การใช้สุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม เช่น การไม่ใช้ถุงยางอนามัย

7 อาการมะเร็งปากมดลูกที่ต้องรีบพบแพทย์

 1. มีเลือดออกผิดปกติ
 2. ประจำเดือนมามากหรือมานานกว่าปกติ
 3. ตกขาวมีลักษณะผิดปกติ
 4. ปวดท้องน้อยหรือหลัง
 5. อาการปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 6. การเบ่งปัสสาวะมีปัญหา
 7. น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสาเหตุ

อาการมะเร็งมดลูกระยะแรก

ในระยะแรกของมะเร็งปากมดลูก อาการอาจไม่ชัดเจน แต่อาการที่พบได้บ่อยคือ:

 1. มีเลือดออกระหว่างรอบเดือนหรือหลังการมีเพศสัมพันธ์
 2. ประจำเดือนมามากหรือมานานกว่าปกติ
 3. ตกขาวมีลักษณะผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็นหรือมีเลือดปน
 4. ปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยหรือหลัง
 5. อาการปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ใครบ้าง? ที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก

 1. ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย
 2. ผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายคนหรือคู่ค้าที่มีคู่นอนหลายคน
 3. ผู้หญิงที่สูบบุหรี่
 4. ผู้หญิงที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 5. ผู้หญิงที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปากมดลูก

วิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่:

 1. การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear): การเก็บเซลล์จากปากมดลูกมาตรวจหาความผิดปกติ
 2. การตรวจ HPV DNA: การตรวจหาการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก

ป้องกันอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก

 1. ฉีดวัคซีน HPV: เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก
 2. การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ: การตรวจ Pap Smear และ HPV DNA
 3. ใช้ถุงยางอนามัย: เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 4. เลิกสูบบุหรี่: การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก
 5. ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล: รักษาสุขอนามัยที่ดี