เมียพระราชทาน คืออะไร ในละครเรื่อง พรหมลิขิต

เมียพระราชทาน

ในละคร “พรหมลิขิต” กำลังเข้าสู่เรื่องราวการเลือกคู่ครองของพ่อริด ที่มีใจให้แม่พุดตาน แต่ทว่า แม่หญิงแพรจีน ลูกสาวออกญาโกษาธิบดีจีน ซึ่งมีฐานะและยศศักดิ์สูงกว่า ก็มีความชอบพอในตัวพ่อริดเช่นกัน สถานการณ์นี้ทำให้ไม่เป็นที่ถูกใจของคุณหญิงจำปา เนื่องจากแม่พุดตานเป็นไพร่ และในสังคมโบราณ ยศศักดิ์และฐานะเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกคู่ครอง

เรื่องของเมียพระราชทาน ที่ถูกกล่าวถึงในละคร เป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและกฎหมายในสมัยโบราณของไทย โดยตามพระอัยการลักษณะผัวเมีย ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน และมีลำดับชั้นของภรรยา 5 ประเภท

  1. เมียพระราชทาน: ถือเป็นรางวัลพระราชทานให้แก่ชายผู้นั้น มีศักดิ์สูงสุดในบรรดาเมียทั้งหมด
  2. เมียทูลขอพระราชทาน: เป็นเมียที่ชายทูลขอจากพระมหากษัตริย์ เมื่อได้รับพระราชทานแล้วมีศักดิ์สูงกว่าเมียหลวง
  3. เมียกลางเมือง (เมียหลวง): ภรรยาที่ได้รับการแต่งงานตามประเพณี มีเกียรติสูงสุดในบ้าน
  4. เมียกลางนอก (เมียน้อย หรือ อนุภรรยา): ภรรยาที่มีศักดิ์ลดหลั่นลงมาจากเมียหลวง
  5. เมียกลางทาษี (เมียทาส): หญิงที่ไถ่มาเป็นเมีย มีศักดิ์ต่ำที่สุด

ในละคร “พรหมลิขิต” แฟนๆ จึงต้องติดตามกันต่อไปว่า พ่อริดจะเลือกคู่ครองอย่างไรในเงื่อนไขที่ซับซ้อนแบบนี้ ทั้งความรัก ยศศักดิ์ และความคาดหวังจากผู้ใหญ่ในสังคมโบราณ

ที่มาของข้อมูล: หนังสือกฎหมายตราสามดวง และประวัติศาสตร์กฎหมาย โดย รศ. ดวงจิตต์ กำประเสริฐ, ภาควิชากฎหมายทั่วไป, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง